Praca szkoły od 18 stycznia

Zgodnie z decyzją rządu, od 18 stycznia szkoła wznawia naukę stacjonarną dla klas I-III. Klasy IV-VIII nadal uczą się w formie zdalnej (CLASSROOM).

Przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci obowiązują dotychczasowe obostrzenia – przekazanie ucznia odbywa się przy drzwiach szkoły od strony parku (tzw. małe drzwi), rodzice nie wchodzą do szkoły.

Obiady szkolne dla klas 1-3 wydawane będą od 18 stycznia. Jeśli ktoś zamierza zrezygnować z obiadów, proszę o zgłoszenie tego NA PIŚMIE intendentce szkolnej (minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem). Druk rezygnacji z obiadów dostępny jest w menu INFORMACJE I DOKUMENTY (jako część druku zapisu na obiady).

Uwaga! Ze względów sanitarnych godziny posiłków mogą wykraczać poza planowe zajęcia (obiady dla uczniów wydawane są do godz. 12:10).

Świetlica szkolna dla klas I-III pracuje od 6:30 do 16:00. Dzieci ze świetlicy można odbierać wyłącznie przez ostatnie 15 minut pełnej godziny (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00). Bezpośredni telefon na świetlicę: 95-777-0821

Uwaga! Liczba miejsc na świetlicy jest ograniczona ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli ktoś ma możliwość zapewnienia opieki dzieciom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na świetlicę (przed i po zajęciach).

W czasie przerw oraz przed i po zajęciach, na terenie wspólnym szkoły – korytarze, WC, boisko, szatnie itp., noszenie osłony twarzy jest obowiązkowe. Rodzice mają obowiązek zapewnienia osłony twarzy dla swoich dzieci. Po wejściu do klasy, w czasie zajęć oraz podczas spożywania posiłków maseczki nie są wymagane.

W menu INFORMACJE i DOKUMENTY znajduje się zaktualizowany Regulamin pracy w okresie pandemii

Równocześnie prosimy rodziców o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów ze szkołą – informacji udzielamy również mailowo (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub telefonicznie (95-755-5444) oraz przez pocztę dziennika VULCAN.

Przypominamy, że I semestr nauki kończy się 22 stycznia – od 25 stycznia zaczynamy zajęcia w ramach II semestru.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Praca szkoły od 18 stycznia została wyłączona

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – infolinia

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie uruchomiona została infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Pod numerem telefonu 95-755-4485 uzyskać można porady i informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00.

Infolinia będzie aktywna do piątku, 15 stycznia.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – infolinia została wyłączona

Sukces ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

Uczeń klasy ósmej  SP1 w Sulęcinie, Stanisław Gęślowski, został wyróżniony w konkursie „Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim” organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty – Ewę Rawę.

Konkurs miał na celu pokazanie znaków pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim, upamiętnienie ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego oraz zachęcenie uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie pracy konkursowej w formie portfolio. W niezwykle dojrzałej i wartościowej pracy Stanisława znalazły się zdjęcia, mapy, artykuły prasowe, dokumenty, rysunki dotyczące znaku pamięci o Sybirakach w Sulęcinie, znajdującym się na sulęcińskim cmentarzu.

Serdecznie gratulujemy Stanisławowi i życzymy Mu dalszych sukcesów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Sukces ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II została wyłączona

Boże Narodzenie 2020

Rudolf na kwarantannie… Mikołaj zdalnie | CKiSW ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam chwil wypełnionych radością i miłością, pozwalających – nawet w tak małym gronie rodzinnym – na chwilę wytchnienia i normalności oraz dających nadzieję na to, że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą marzeń 🙂

Wiele zdrowia i energii potrzebnych do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2021 Nowego Roku, bez dystansu, maseczek i nauczania zdalnego 🙂

życzy Dyrekcja i pracownicy  SP1 w Sulęcinie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Boże Narodzenie 2020 została wyłączona

Nauczanie zdalne od 30 listopada

W związku z przedłużeniem przez rząd zdalnego nauczania do 22.12.2020r, informujemy, że:

 • zasady zdalnego nauczania nie ulegają zmianie
 • w dniach 21-22 grudnia planowane są dni wolne od zajęć z puli dyrektora szkoły (od 23.12 zaczyna się przerwa świąteczna)
 • po 18.12 w dzienniku VULCAN pojawią się propozycje ocen na I semestr.
 • na stronie szkoły (INFORMACJE I DOKUMENTY) dostępna będzie aktualna informacja o zamknięciu placówki (na potrzeby pracodawców lub ZUS)
 • ferie zimowe planowane są bezpośrednio po Nowym Roku (4-17.01) więc wrócimy do szkoły najprędzej 18 stycznia (zmiany w kalendarzu roku szkolnego)
 • pierwszy semestr kończy się 22 stycznia i do tego dnia można wystawiać oceny za I półrocze.

Równocześnie prosimy o pilne uregulowanie zaległości w opłatach za obiady szkolne (informacja u intendentki, tel. 95-755-2868). Nie uregulowanie zaległości skutkuje wykreśleniem dziecka z wyżywienia i wszczęciem postępowania administracyjnego.

Dyrekcja

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne od 30 listopada została wyłączona

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI została wyłączona

Nauczanie zdalne od 09 listopada

W związku z wprowadzeniem przez rząd nauczania zdalnego dla wszystkich klas szkół podstawowych w okresie 09-29.11.2020r, informuję że:

 • wszystkie klasy SP1 od 9 listopada przechodzą na nauczanie zdalne z domu
 • w nauczaniu będzie wykorzystywana głównie platforma GOOGLE CLASSROOM i GOOGLE MEET
 • dopuszcza się również przekazywanie materiału dla uczniów przez dziennik elektroniczny oraz pocztę mailową
 • klasy 4-8 pracują zgodnie z planem zajęć i w stałych godzinach lekcyjnych
 • plan zajęć i godziny pracy dla klas 1-3 przekażą rodzicom wychowawcy klas
 • od 9 listopada szkoła zapewnia opiekę świetlicową (06:30-15:30) wyłącznie dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 • w okresie pracy zdalnej nie ma obiadów szkolnych ani dowozów
 • ze strony INFORMACJE I DOKUMENTY można pobrać zaświadczenie o zamknięciu szkoły

Przypominam, że aktywny udział w zajęciach jest obowiązkiem uczniów i podlega ocenie.

Proszę również o ograniczenie przez rodziców bezpośredniego kontaktu ze szkołą – preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub przez skrzynkę podawczą na drzwiach szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne od 09 listopada została wyłączona

Opłata za obiady szkolne

Przypominamy wszystkim rodzicom dzieci korzystających z obiadów na stołówce szkolnej, że termin wpłat za obiady upływa 15 dnia danego miesiąca.

Ponieważ regulamin korzystania ze stołówki dopuszcza jedynie miesięczny poślizg w opłatach za wyżywienie, informujemy że uczniowie, którzy mają nieuregulowane opłaty za wrzesień, z dniem 02 listopada zostaną skreśleni z listy obiadów.

Uczniowie, którzy nie uregulowali opłaty za październik proszeni są o pilne uregulowanie zaległości – w przeciwnym razie zostaną wykreśleni z obiadów po 15 listopada.

Informujemy również, że wobec osób zalegających z opłatami szkoła ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Opłata za obiady szkolne została wyłączona

NAUCZANIE ZDALNE OD 26.10.

Drodzy Rodzice!

W związku z wprowadzeniem przez rząd zdalnego nauczania w starszych klasach SP od dnia 26 października do 06 listopada (z możliwością przedłużenia), informuję, że w tym okresie:

 • klasy 1-3 pracują stacjonarnie w szkole, zgodnie z planem
 • klasy 4-8 pracują zdalnie, z wykorzystaniem platformy CLASSROOM – lekcje wg planu
 • Indywidualna Ścieżka Kształcenia w klasach 4-8 prowadzona jest zdalnie
 • świetlica dla klas I-III pracuje zgodnie z planem (6:30-16:00). Przypominam, że zgodnie z regulaminem – odbiór dzieci – tylko przez 15 minut przed pełną godziną (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00), przy odbiorze – czekamy przy wejściu I-III i dzwonimy do świetlicy: 95-777-0821 lub informujemy pracownika obsługi przy drzwiach. Opiekun przyprowadza dziecko pod drzwi wyjściowe.
 • obiady w szkole wydawane są tylko dla klas I-III
 • dowozy i odwozy dla klas I-III – wg planu

W dni nauki szkolnej, w godzinach 08:00-16:00 obowiązuje zakaz wychodzenia z domu dzieci do lat 16 bez opieki osoby dorosłej. Zakaz ten nie obowiązuje dzieci kl. I-III samodzielnie udających się do szkoły i wracających ze szkoły do domu.

Przypominam, że udział dziecka w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy i podlega ocenianiu.

Dyrektor SP nr 1 w Sulęcinie

Izabela Hutyra

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NAUCZANIE ZDALNE OD 26.10. została wyłączona

Szkoła po 12 października

Drodzy Rodzice!

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, przedłużamy okres izolacji młodzieży – czwartek i piątek będą w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć z puli dyrektora szkoły. W te dni pracuje tylko świetlica klas 1-3 (6:30-15:30). Nie ma obiadów. Przewozy szkolne realizowane są tylko dla SP nr 2.

Wpłaty na ubezpieczenie uczniów przedłużone zostają do poniedziałku, 19 października.

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej (również w szkole).

Na chwilę obecną, od poniedziałku, 19.10, planujemy wznowienie w szkole pełnego nauczania stacjonarnego.

Ze względu na dużą dynamikę zmian, proszę o bieżące śledzenie informacji na naszej stronie.

Dyrektor szkoły
Izabela Hutyra

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkoła po 12 października została wyłączona