Informacje i dokumenty

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SULĘCINIE
obowiązująca od 11.03.2024r.

(poniżej plik do pobrania)

PROCEDURA TELEFONY SP1


REKRUTACJA DO KLAS I 2024/25

(rekrutacja do klas I: 04-15 marca 2024r.)

1.Informacja dla rodziców – POBIERZ

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w rejonie SP nr 1 – POBIERZ
– dla dzieci z rejonu SP-1

3. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza rejonem SP nr 1 – POBIERZ
– dla dzieci spoza rejonu SP-1

4. Podanie o przyjęcie do klas II-VIII SP-1 (do polskiego oddziału) – POBIERZ
– przy przejściu dziecka z innej szkoły do SP-1 oraz w trakcie roku szkolnego

5. Rejony szkolne szkół podstawowych w Gminie Sulęcin – pobierz
Uchwała Rady Miejskiej z 20.05.2019r.

6. Klauzula informacyjna RODO – pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka.

7. Oświadczenie głównego rodzica – pobierz
Wymagane w przypadku uzasadnionego braku podpisu drugiego rodzica na podaniu.

8. Zgoda drugiego rodzica na jednoosobowe podejmowanie decyzji – pobierz
Wymagane jedynie w przypadku rozwodu, separacji itp.

DZIECI Z UKRAINY

Podanie o przyjęcie do szkoły ucznia z Ukrainy (Заява про вступ до школи учня з України) – POBIERZ

Oświadczenie rodzica o przebiegu nauki – jeśli nie ma świadectwa (Довідка батьків про хід навчання – за відсутності атестата) – POBIERZ

=========================================================

STOŁÓWKA SZKOLNA

Konto do wpłat na obiady szkolne (do 10 każdego m-ca):
91 1240 3624 1111 0010 7688 8433
tytułem: Obiady szkolne za m-c ….. Imię i nazwisko dziecka

Telefon do intendentki szkolnej (odpłatność, odwołanie obiadu): 95 755 2868

UWAGA! Przyjmujemy tylko przelewy za obiady (gotówka wykluczona)

Odpłatność za obiady dla dzieci 01.09.2022 – 6,00 zł (obiady wydawane będą po 11 września, płatność przedłużona do 15 września)

Karta zapisu dziecka na obiady (z drukiem rezygnacji z obiadów) – POBIERZ

=========================================================

KORONAWIRUS

  1. Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii (aktualizacja) – POBIERZ
  2. Aneks – system oceniania dla zdalnego nauczania (od 01.02.2021) – POBIERZ

========================================================

UBEZPIECZENIE SZKOLNE UCZNIÓW 2023/24

Ubezpieczyciel wybrany przez Radę Rodziców – firma COMPENSA  T.U.  S.A.

Dostępnych jest 5 wariantów ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczeń – POBIERZ

Warianty i zakres ubezpieczenia: poziomy 1-4 (niższe) – POBIERZ

Wariant  5 ubezpieczenia (najwyższy) – POBIERZ

Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Wpłaty (w wysokości zależnej od wybranej wersji) u wychowawcy lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 95 8369 0008 7104 8044 2000 0010, tytułem: UBEZPIECZENIE SZKOLNE – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – KLASA

Termin wpłat – do 04 października.

==================================================

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY ORAZ SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA (załącznik do statutu) dostępne są na stronie BIP – TUTAJ


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – POBIERZ

PLAN PRACY SZKOŁY – POBIERZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 – POBIERZ


Wniosek do Poradni o badanie dziecka (od 2022) – POBIERZ

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie NI/IŚK

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego

Podanie  o praktyki studenckie

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy – POBIERZ

Wniosek  o skreślenie z listy uczniów w związku ze zmianą szkoły – POBIERZ

Wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji religii –POBIERZ

Wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji WDŻwR –POBIERZ


INNE

Regulamin wypożyczania podręczników dotacyjnych – POBIERZ

Zgoda na udział ucznia w konkursie KANGUR MATEMAT. – POBIERZ