Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się w zakładce BIP.


REKRUTACJA 2019/2020

Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do klas I na rok szkolny 2019/2020.

Wszystkie dzieci zamieszkałe w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1, których rodzice złożyli u nas podania, zostały przyjęte z mocy prawa.

Rodzice dzieci spoza naszego rejonu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo do środy, 20 marca.

=========================================================

1. Zapisy do klas 1 na rok 2019/20 – informacje ogólne – pobierz

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  – pobierz
wzór 2019 – dla dzieci z rejonu SP-1

3. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I pobierz
wzór 2019 – dla dzieci spoza rejonu SP-1

4. Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1 – pobierz
Przy przejściu dziecka z innej szkoły do SP-1. Nie dotyczy klas przechodzących w całości z SP-2 im. Polskich Olimpijczyków!

5. Obwody szkolne szkół podstawowych (1 i 2) w Sulęcinie – pobierz
Rejonizacja dotyczy wyłacznie klas pierwszych !

6. Podanie o przyjęcie do gimnazjum – pobierz
Dotyczy wyłącznie przejścia do klas gimnazjalnych z innej szkoły gimnazjalnej (np w trakcie roku szkolnego) – tylko do czerwca 2019r.

7. Klauzula informacyjna RODO – pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka.


SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA

1. System oceniania (ze średnią ważoną) – pobierz

2. System oceny z zachowania (punktowy) – pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Dokument do pobrania


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Kalendarz do pobrania


DOKUMENTY SZKOLNE

Wniosek do Poradni o badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie nauczania indywidualnego

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego


REGULAMINY I PROCEDURY 

Regulamin wypożyczania podręczników dotacyjnych – POBIERZ

Procedury bezpieczeństwa w SP-1 – POBIERZ