Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania znajduje się w zakładce BIP.


REKRUTACJA 2018/2019

1. Zapisy do klas 1 – informacje ogólne – pobierz

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I – pobierz

3. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I – pobierz

4. Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1 – pobierz
Nie dotyczy klas przechodzących w całości z SP-2 im. Polskich Olimpijczyków!
UWAGA! W SP 1 w roku szk. 2018/19 NIE MA KLAS III i VI !!!

5. Obwody szkolne szkół podstawowych (1 i 2) w Sulęcinie – pobierz
Wersja z 28.09.2017r.
Rejonizacja dotyczy wyłacznie klas pierwszych !

6. Podanie o przyjęcie do gimnazjum – pobierz
Dotyczy wyłącznie przejścia do klas gimnazjalnych z innej szkoły gimnazjalnej (np w trakcie roku szkolnego)


SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA

1. System oceniania (ze średnią ważoną) – pobierz

2. System oceny z zachowania (punktowy) – pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Dokument do pobrania


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Kalendarz do pobrania


DOKUMENTY SZKOLNE DO POBRANIA

Wniosek do Poradni o badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie nauczania indywidualnego

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego