Informacje i dokumenty

——————————————————————————-

Statut Szkoły z załącznikami znajduje się na stronie BIP placówki.

Konto do wpłat na obiady szkolne:
91 1240 3624 1111 0010 7688 8433
tytułem: Obiady szkolne za m-c ….. Imię i nazwisko dziecka
(tel. do intendentki: 95 755 2868)

=========================================================

KORONOWIRUS

  1. Zaświadczenie (aktualne) o zamknięciu placówki – POBIERZ

REKRUTACJA

1. Informacja dla rodziców 6 i 7 latków – pobierz

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w rejonie SP nr 1  – pobierz
Wzór 2020 – dla dzieci z rejonu SP-1, dla naboru wrześniowego

3. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza rejonem SP nr 1 – pobierz
Wzór 2020 – dla dzieci spoza rejonu SP-1 , dla naboru wrześniowego

4. Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1 – pobierz
Klasy 2-8 – przy przejściu dziecka z innej szkoły do SP-1 oraz w trakcie roku szkolnego

5. Rejony szkolne szkół podstawowych w Gminie Sulęcin – pobierz
Uchwała Rady Miejskiej z 20.05.2019r.

6. Klauzula informacyjna RODO – pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka.


SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA (załącznik do statutu) dostępne są na stronie BIP – TUTAJ


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Dokument do pobrania

PLAN PRACY SZKOŁY

Dokument do pobrania


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kalendarz do pobrania


DOKUMENTY SZKOLNE

Wniosek do Poradni o badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie NI/IŚK

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego

Podanie  o praktyki studenckie

Oświadczenie o zamiarze korzystania z opieki świetlicowej klas 1-3

Oświadczenie o zamiarze korzystania ucznia klasy IV-VIII z konsultacji

 


REGULAMINY I PROCEDURY 

Regulamin wypożyczania podręczników dotacyjnych – POBIERZ

Procedury bezpieczeństwa w SP nr 1 – POBIERZ

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej w SP nr 1 – POBIERZ

Procedura kontaktów z rodzicami w SP nr 1 – POBIERZ

Procedura bezpieczeństwa egzaminu E-8 z instrukcją (06/2020) – POBIERZ

Procedura zwrotu podręczników dotacyjnych – czerwiec 2020 – POBIERZ