Informacje i dokumenty

——————————————————————————-

Statut Szkoły z załącznikami znajduje się na stronie BIP placówki.

Konto do wpłat na obiady szkolne:
91 1240 3624 1111 0010 7688 8433
tytułem: Obiady szkolne za m-c ….. Imię i nazwisko dziecka
(tel. do intendentki: 95 755 2868)

UWAGA! W okresie pandemii przyjmujemy tylko przelewy za obiady (gotówka wykluczona)

=========================================================

=========================================================

PLAN LEKCJI DLA KLAS

Format PDF, zaktualizowany – PLAN od 25.01.2021

======================================================

KORONOWIRUS

  1. Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii (aktualizacja) – Regulamin pracy w okresie pandemii
  2. Aneks – system oceniania dla zdalnego nauczania (od 01.02.2021) – POBIERZ

==================================================

REKRUTACJA DO KLAS I – 2021/22

1. Informacja dla rodziców – POBIERZ

2. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  zamieszkałego w rejonie SP nr 1  – POBIERZ
Wzór 2021 – dla dzieci z rejonu SP-1, dla naboru wrześniowego

3. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza rejonem SP nr 1 – POBIERZ
Wzór 2021 – dla dzieci spoza rejonu SP-1 , dla naboru wrześniowego

4. Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1 – pobierz
Klasy 2-8 – przy przejściu dziecka z innej szkoły do SP-1 oraz w trakcie roku szkolnego

5. Rejony szkolne szkół podstawowych w Gminie Sulęcin – pobierz
Uchwała Rady Miejskiej z 20.05.2019r.

6. Klauzula informacyjna RODO – pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka.

7. Oświadczenie głównego rodzica – pobierz
Wymagane w przypadku braku podpisu drugiego rodzica na podaniu.

8. Zgoda drugiego rodzica na jednoosobowe podejmowanie decyzji – pobierz
Wymagane jedynie w przypadku rozwodu, separacji itp.

 


SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA (załącznik do statutu) dostępne są na stronie BIP – TUTAJ


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY – POBIERZ

PLAN PRACY SZKOŁY – POBIERZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 (aktualizacja) – POBIERZ


DOKUMENTY SZKOLNE

Wniosek do Poradni o badanie dziecka – POBIERZ

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie NI/IŚK

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego

Podanie  o praktyki studenckie

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

Karta zapisu dziecka na obiady (z drukiem rezygnacji z obiadów) – POBIERZ

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zw. lek.) – POBIERZ

Wniosek  o skreślenie z listy uczniów w związku ze zmianą szkoły – POBIERZ

Wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji religii – POBIERZ


INNE

Regulamin wypożyczania podręczników dotacyjnych – POBIERZ

Zgoda na udział ucznia w konkursie KANGUR MATEMAT. – POBIERZ