Dokumenty do pobrania

——————————————————————————-

Statut Szkoły znajduje się na stronie BIP placówki.

=========================================================

REKRUTACJA

1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I  – pobierz
Wzór 2019 – dla dzieci z rejonu SP-1, dla naboru wrześniowego

2. Podanie (wniosek) o przyjęcie do klasy I – pobierz
Wzór 2019 – dla dzieci spoza rejonu SP-1 oraz wszystkich dochodzących do kl. I w trakcie roku szkolnego

3. Podanie o przyjęcie do klasy II-VIII SP-1 – pobierz
Klasy 2-8 – przy przejściu dziecka z innej szkoły do SP-1

4. Obwody szkolne szkół podstawowych (1 i 2) w Sulęcinie – pobierz
Rejonizacja dotyczy wyłącznie klas I-III !

5. Klauzula informacyjna RODO – pobierz
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka.


SZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA (załączniki do statutu)

1. System oceniania (ze średnią ważoną) – pobierz

2. System oceny z zachowania (punktowy) – pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Dokument do pobrania

PLAN PRACY SZKOŁY

Dokument do pobrania


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kalendarz do pobrania


DOKUMENTY SZKOLNE

Wniosek do Poradni o badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka

Wniosek ucznia pełnoletniego o skreślenie z listy uczniów

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o uruchomienie NI/IŚK

Wniosek o zwolnienie z drugiego języka obcego

Podanie  o praktyki studenckie

 


REGULAMINY I PROCEDURY 

Regulamin wypożyczania podręczników dotacyjnych – POBIERZ

Procedury bezpieczeństwa w SP nr 1 – POBIERZ

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej w SP nr 1 – POBIERZ

Procedura kontaktów z rodzicami w SP nr 1 – POBIERZ