Karta Szkolna

BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA

 

Do 2019r. nasza szkoła uczestniczyła w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

Cele projektu

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  • Promocja nowoczesnej szkoły.
  • Edukacja ekonomiczna.
  • Wsparcie aktywnych szkół.

Podstawowym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa      w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

Koszty

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został  w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność szkole. W latach 2018-20 system został rozbudowany dzięki środkom przekazanym przez Radę Rodziców. Bank pokrył również koszty produkcji i dostarczenia  do szkoły pierwszych serii kart dla uczniów. 

 Jak to działa?

 Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, pracownie).