Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły:

mgr Izabela Hutyra dyrektor@sp1sulecin.pl

Wicedyrektorzy szkoły:

mgr Robert Okopieńwicedyrektor.robert@sp1sulecin.pl

mgr inż. Wiesław Wójcik – wicedyrektor.wieslaw@sp1.sulecin.pl