Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Spis materiałów:

1. Ważne terminy – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Ważne terminy:

-15 maja – 21 czerwca: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (z wyłączeniem szkół wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe)

-15 maja – 21 lipca: Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

-23 czerwca – 10 lipca: Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje

-17 lipca: Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

-17 lipca – 20 lipca: Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki (złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu, w przypadku kandydatów do szkół kształcenia branżowego – zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu)

-21 lipca: Podanie do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

2. Prezentacja dla rodziców: „Kim będzie Twoje dziecko?”

Prezentacja-Kim-bedzie-Twoje-dziecko(1)


3. Plik audio: Jak wybrać szkołę ponadpodstawową?


4. Rozporządzenie MEiN dot.m.in przeliczania punktów potrzebnych do rekrutacji.

rozporzadzenie-mein-z-18_11_2022

5. Możliwe drogi kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowe.

Sciezki-ksztalcenia