Samorząd uczniowski

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI:

  1. Nowacka Hanna  (8a) – Przewodnicząca
  2. Tutka Hanna  (8a)
  3. Kalińska Lena  (8b)
  4. Cybulska Nadia  (8c)
  5. Mikołajczyk Natalia  (8c)
  6. Banak Hanna  (8d)
  7. Stasiukiewicz Gracja  (8d)

Poczet  sztandarowy

  1. Sroka Nikola  (8d)
  2. Szumlewicz Amelia  (8d)
  3. Putynkowski Bartosz  (8d)

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Renata Majcher