Rekrutacja do klas I SP

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że wszystkie dzieci urodzone w 2013 i 2014r., zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli lub przesłali druk „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I” zostały przyjęte do naszej szkoły.

Rodzice dzieci spoza obwodu (druk „Podanie o przyjęcie do klasy I”) o przyjęciu do szkoły lub odmowie zostaną poinformowani telefonicznie po uzgodnieniu decyzji z Burmistrzem Sulęcina.

Dyrektor Szkoły

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rekrutacja do klas I SP została wyłączona

ZDALNE NAUCZANIE !!!!

Od 12.03, zgodnie z decyzją MEN, placówki oświatowe w Polsce zawieszają zajęcia edukacyjne.Od 16 marca do 10 kwietnia szkoła nie będzie przyjmować uczniów, a sprawy urzędowe załatwiane będą wyłącznie pocztą mailową (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub listownie.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia przypominamy, że jest to czas kwarantanny spędzanej głównie w domu. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Unikajmy miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itp), przestrzegajmy w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

W okresie zawieszenia zajęć uczniowie podlegają kształceniu na odległość. Formę kształcenia określa dyrektor szkoły. Kształcenie obejmuje realizację podstawy programowej, jest obowiązkowe i uwzględnia ocenianie ucznia.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br. Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania ZDALNE NAUCZANIE !!!! została wyłączona

Ministerstwo Zdrowia – Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ministerstwo Zdrowia – Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi. została wyłączona

Ministerstwo Zdrowia – Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ministerstwo Zdrowia – Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi. została wyłączona

Ministerstwo Zdrowia – KORONAWIRUS.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ministerstwo Zdrowia – KORONAWIRUS. została wyłączona

„Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania „Jak uchronić się przed koronawirusem?” Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO została wyłączona

Jak skutecznie myć ręce?

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Jak skutecznie myć ręce? została wyłączona

Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sulęcinie

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś w miejscu, gdzie występuje koronawirus i  zauważyłeś u siebie niepokojące objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z  oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sulęcinie (tel. 515  291  136) lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego.

Najbliższy oddział zakaźny: tel. 68 32 96  478.

Uruchomiona została również infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie koronawirusa: tel. 800  190  590.

Pamiętaj!

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Zapobiegaj zakażeniu swojemu i innych osób:

– myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu,

– unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust,

– zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz,

– nie zbliżaj się do osób chorych.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sulęcinie została wyłączona

Prosimy o przestrzeganie zaleceń……

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Prosimy o przestrzeganie zaleceń…… została wyłączona

Wynajem szafek – deklaracja

DEKLARACJA WYNAJMU SZAFKI
POBIERZ

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Wynajem szafek – deklaracja została wyłączona