Rada Rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców  z każdego oddziału klasowego.


ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Katarzyna Dziadas – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Beata Komorowska – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Katarzyna Skrzypacz – skarbnik
  4. Karina Rogowska – sekretarz
  5. Aleksandra Myszczak – członek zarządu
  6. Paulina Błaszkiewicz – członek zarządu
  7. Stanisław Litka –  członek zarządu
  8. Katarzyna Kasprzak – członek zarządu

Wpłata na Radę Rodziców od 09/2021: (ustalona na zebraniu RR)

25 zł/semestr (50 zł/rok)

KOLEJNE DZIECKO (RODZEŃSTWO) UCZĄCE SIĘ  W SP1 – ZWOLNIONE Z OPŁATY (proszę poinformować wychowawcę o zwolnieniu!)

Jeśli to możliwe, prosimy o wpłaty bezpośrednio na konto (tytułem-wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka). Możliwa jest też bezpośrednia wpłata u wychowawców

Nr konta Rady Rodziców: 95 8369 0008 7104 8044 2000 0010

REGULAMIN RADY RODZICÓW 2021