Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Katarzyna Dziadas – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Beata Komorowska – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Katarzyna Skrzypacz – skarbnik
  4. Karina Rogowska – sekretarz
  5. Magdalena Trzeciak – członek zarządu
  6. Paulina Błaszkiewicz – członek zarządu
  7. Stanisław Litka –  członek zarządu

Wpłata na Radę Rodziców od 09/2020: (ustalona na zebraniu RR)

25 zł/semestr (50 zł/rok)

KOLEJNE DZIECKO (RODZEŃSTWO) UCZĄCE SIĘ RÓWNOLEGLE W SP1 – ZWOLNIONE Z OPŁATY

Jeśli to możliwe, prosimy o wpłaty bezpośrednio na konto (tytułem-wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka)

Nr konta Rady Rodziców: 95 8369 0008 7104 8044 2000 0010

Regulamin RADY RODZICÓW