Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. Małgorzata Góra – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Jolanta Chudzińska – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Anna Haraj – skarbnik
  4. Katarzyna Dziadas – sekretarz
  5. Paweł Rogowski – członek zarządu
  6. Alicja Kaczmarek – członek zarządu
  7. Emilia Przybysz – członek zarządu

Regulamin RADY RODZICÓW