Biblioteka szkolna

W listopadzie 2021r. nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie biblioteki. Projekt szacowany jest na kwotę 15.000 zł, w tym 12.000 dofinansowania z NPRCz i 3.000 wkładu własnego. zakupy w ramach projektu zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2021r. 

=======================================================

Biblioteka szkolna, oprócz czytelni i wypożyczalni książek, obsługuje również wypożyczanie i zwrot podręczników szkolnych.

Zalecenia sanitarne:

  • Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni książek w godzinach ustalonych przez kierownika biblioteki.
  • Książki wydaje i przyjmuje pracownik biblioteki. Uczniowie nie mają wstępu do pomieszczeń z książkami.
  • Pracownik kontaktujący się z uczniami może używać środków ochrony twarzy (np. przyłbica) i rękawiczek jednorazowych
  • Przy ponownym wypożyczaniu książek należy stosować 48-godzinną karencję.
  • Jeśli w punkcie wypożyczania i zdawania książek tworzy się kolejka uczniów (szczególnie z różnych klas), muszą oni zachować dystans społeczny.
  • W okresie pandemii czytelnia i pracownia multimedialna są niedostępne dla uczniów. W wyjątkowych wypadkach korzystane z pozycji w czytelni oraz z komputerów możliwe jest po uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki
  • Zasady rozliczania podręczników dotacyjnych określa odrębny regulamin.

Nauczyciel bibliotekarz – Aleksandra Okopień (codziennie 08:00-14:00)