Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna, oprócz czytelni i wypożyczalni książek, obsługuje również wypożyczanie i zwrot podręczników szkolnych.

Zalecenia sanitarne:

  • Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni książek w godzinach ustalonych przez kierownika biblioteki.
  • Książki wydaje i przyjmuje pracownik biblioteki. Uczniowie nie mają wstępu do pomieszczeń z książkami.
  • Pracownik kontaktujący się z uczniami może używać środków ochrony twarzy (np. przyłbica) i rękawiczek jednorazowych
  • Przy ponownym wypożyczaniu książek należy stosować 48-godzinną karencję.
  • Jeśli w punkcie wypożyczania i zdawania książek tworzy się kolejka uczniów (szczególnie z różnych klas), muszą oni zachować dystans społeczny.
  • W okresie pandemii czytelnia i pracownia multimedialna są niedostępne dla uczniów. W wyjątkowych wypadkach korzystane z pozycji w czytelni oraz z komputerów możliwe jest po uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki
  • Zasady rozliczania podręczników dotacyjnych określa odrębny regulamin.

Nauczyciel bibliotekarz – Krystyna Pławuszewska (codziennie 08:00-14:00)