Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Sulęcin ogłasza nabór Oświadczeń do programu:

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku tablet, laptop lub komputer stacjonarny. Rodzaj sprzętu oraz forma przekazania sprzętu ustalona zostanie w późniejszym terminie.

Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione następujące warunki:

 • uczeń musi zamieszkiwać na terenie funkcjonowania zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego (na terenie gminy Sulęcin funkcjonowały zlikwidowane PPGR);
 • krewny w linii prostej (np. ojciec, dziadek, pradziadek, matka, babcia, prababcia) musiał zamieszkiwać miejscowość lub gminę objętą PPGR i pracować w zlikwidowanym PGR.
 • uprawnionymi są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w dwóch ostatnich latach (2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub nie otrzymali zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci sprzętu komputerowego proszone są o złożenie stosownych Oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18 (Biuro Obsługi Interesanta) w godzinach funkcjonowania Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. do godziny 14.00. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Złożone oświadczenia będą podstawą do ubiegania się Gminy o grant.

Formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 24, TUTAJ oraz na stronie gminy www.sulecin.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym została wyłączona

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły otrzymali nagrody. Szczególnie zostali wyróżnieni Ci nauczyciele, którzy w tym roku odnieśli sukcesy przygotowując uczniów do konkursów przedmiotowych i ich wychowankowie zdobyli tytuł finalisty lub laureata.

Nauczyciel j. polskiego Agnieszka Gocal za szczególne osiągnięcia dydaktyczne otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty.

Dyrektor naszej szkoły Izabela Hutyra otrzymała z rąk Ministra Edukacji i Nauki nagrodę za zasługi i osiągnięcia w kierowaniu szkołą.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

List Ministra Przemysława Czarnka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

List Kuratora Oświaty Ewy Rawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Dzień Edukacji Narodowej została wyłączona

Obiady szkolne – 2021/22

Zapisy na obiady – do 10 września (obiady będą wydawane od 13 września). Druki zapisu i rezygnacji z obiadów dostępne są w kuchni oraz na stronie szkoły (INFORMACJE I DOKUMENTY).

Płatność za obiady – przelewem na konto szkoły podane na deklaracji, do 10 bieżącego miesiąca (we wrześniu – do 15 września). ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – 56 ZŁ.

W przypadkach losowych proszę pamiętać o telefonicznej rezygnacji z obiadu w danym dniu do godz. 08:00

Pełna rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej.

Szczegółowych informacji udziela p. intendentka, tel. 95-755-2868.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Obiady szkolne – 2021/22 została wyłączona

Organizacja pracy w czerwcu

11.06 – aktualizacja propozycji ocen rocznych (dziennik Vulcan)

16.06 – termin wystawiania końcowych ocen rocznych (dziennik Vulcan)

18.06 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (podania o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne składamy do dnia Rady)

21-22.06 – ze względu na upały, lekcje skrócone dla klas 4-8 (7 x 30 minut). Klasy 1-3 pracują  normalnie – tylko 4 pierwsze lekcje. Odwozy o 13:00, świetlica szkolna do 15:30.

22.06 – ostatni dzień wydawania obiadów szkolnych

23-24.06 – dni wolne od zajęć dydaktycznych

25.06 – zakończenie roku szkolnego (szczegóły podadzą wychowawcy)

28.06 – spotkanie w szkole z przyszłymi pierwszoklasistami

09.07 – wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Organizacja pracy w czerwcu została wyłączona

Sukcesy naszej uczennicy Izy Rosłanowskiej

Nasza uczennica, Izabela Rosłanowska, jest wielką pasjonatką sportu. Ta pasja zaprowadziła ją niejednokrotnie na podium. W tym roku w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego U16 2021, których organizatorem był Lubuski Związek Lekkiej Atletyki zdobyła dwa złote metale w pchnięciu kulą i rzucie młotem.  Iza trenuje na co dzień w klubie MLUKS Postomia – Kołczyn.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz zdobywania kolejnych wysokich miejsc na najważniejszych imprezach sportowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Sukcesy naszej uczennicy Izy Rosłanowskiej została wyłączona

Prośba od Rady Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie zwraca się z ogromną prośbą o wpłaty dobrowolnej składki na RR za obecny rok szkolny (25 zł za semestr, 50 zł za rok szkolny).

W okresie pandemii Rada Rodziców zakupiła na rzecz szkoły między innymi tablicę interaktywną z projektorem o wartości 7900zł, słodkości w Dniu Dziecka, nagrody książkowe. Zaplanowane są też działania związane z organizacją zakończenia roku szkolnego.

Przypominamy, że również w przyszłym roku szkolnym, klasy, które osiągną największy odsetek wpłat, otrzymają zwrot 20% kwoty swoich wpłat do dowolnego wykorzystania na potrzeby klasowe.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u wychowawcy lub przelewem na konto Rady Rodziców:

95 8369 0008 7104 8044 2000 0010

z dopiskiem: Wpłata na Radę Rodziców – imię i nazwisko dziecka – klasa.

Wszelkich informacji o wpłatach udziela wychowawca klasy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Prośba od Rady Rodziców została wyłączona

Organizacja pracy od 21 maja

 • 21 maja (piątek) – ze względu na masowe szczepienia nauczycieli, klasy 7-8 pracują zdalnie, podobnie jak klasy 4-6. EWS w szkole.
 • 24 maja (poniedziałek) – klasy 7-8 pracują zdalnie, klasy 4-6 mają spotkania integracyjne (szczegóły podadzą wychowawcy). EWS w szkole.
 • 25-27 maja (wtorek-środa-czawartek) – egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 4-7. Klasy 1-3 pracują zdalnie.
 • 28 maja (piątek) – klasy 7-8 pracują zdalnie, klasy 4-6 i EWS mają normalne zajęcia w szkole.
 • od 31 maja (poniedziałek) – wszystkie klasy wracają do szkoły.
 • 4 czerwca (piątek po Bożym Ciele) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wszystkie klasy).
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Organizacja pracy od 21 maja została wyłączona

Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty

Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży.(…)  Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca …’’  

Tymi słowami patrona naszej szkoły   Ewa Rawa, Lubuski  Kurator Oświaty,  zwróciła się  do nauczycieli podczas uroczystości  Podsumowania  Konkursów Przedmiotowych, które odbyły się w roku szkolnym 2020/2021.

Wręczenie nagród laureatom to wyjątkowy dzień w życiu uczniów, którzy swoim zaangażowaniem oraz systematyczną pracą udowodnili, że warto podejmować wyzwania, a nauka może  stać się pasją.  O wyjątkowym charakterze tego dnia świadczyła także obecność przybyłych gości. Uroczystość uświetnili; Grzegorz Rados, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Iwona Walczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sulęcin. Na ręce wyróżnionych uczniów złożono listy gratulacyjne z prośbą o przekazanie ich rodzicom, dziękując za wysiłek włożony w rozwój własnych dzieci.

Izabela Hutyra, dyrektor naszej szkoły oraz przygotowujący uczniów nauczyciele

usłyszeli wiele słów podziękowania za pracę z uczniem zdolnym.

Julia Hutyra  oraz Bartłomiej Wojciechowski zostali uhonorowani za zdobycie tytułu Laureata 4 Konkursów Przedmiotowych, Jan Czernia za zdobycie tytułu Laureata 2 Konkursów Przedmiotowych, Piotr Patro, Fabian Gąsiorek, Jan Pietrzak i Weronika Małecka za zdobycie tytułu Finalisty Konkursu Przedmiotowego.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych zwycięzców, życzymy im, aby rozwijali swoje naukowe pasje, żeby zdobywanie wiedzy było dla nich radością i ciągłym odkrywaniem świata.

Kuratorium oświaty podsumowuje konkursy przedmiotowe

Sprostowanie: Jan Czernia otrzymał dwa tytuły laureata.

https://gorzow.tvp.pl/53775305/sulecinscy-uczniowie-zdominowali-tegoroczne-konkursy-przedmiotowe

 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty została wyłączona

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin odbywa się 25, 26 i 27 maja 2021r. w wyznaczonych gabinetach szkolnych.
 2. Na egzamin nie może przyjść uczeń z objawami chorobowymi COVID ani objęty kwarantanną.
 3. Uczniowie zgłaszają się na egzamin codziennie najpóźniej o godzinie 08:30. Korzystamy z wejścia głównego (od parku lub od boiska) lub wejścia od szczytu (od Telekomunikacji). Nie korzystamy z wejścia EWS.
 4. Egzamin zaczyna się codziennie o 09:00. Uczniowie będą wpuszczani do sal po 08:30, wcześniej mogą korzystać z pomieszczeń szatni.
 5. Egzamin trwa w kolejne dni (j.polski-matematyka-j.obcy) odpowiednio 120-100-90 minut, z przedłużeniem dla uprawnionych uczniów o odpowiednio 60-50-45 minut.
 6. Na egzamin zabieramy aktualną legitymację szkolną, czarny długopis, linijkę (na matematykę). Można zabrać fabrycznie zamkniętą butelkę wody niegazowanej o pojemności PONIŻEJ 1 litra.
 7. Przy wejściu do sali członek Zespołu Nadzorującego sprawdza legitymację ucznia i losuje numer stolika. Dopuszcza się jednokrotne losowanie numeru, tylko pierwszego dnia.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i noszenia maseczek (poza salą egzaminacyjną).
 9. Każda grupa (sala) ma wyznaczone pomieszczenie na szatnię. W czasie trwania egzaminu szatnia jest zamknięta.
 10. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony można zostawić w ustalonym przez szkołę miejscu i odebrać po egzaminie.
 11. Rozkład pomieszczeń na egzamin (sale egzaminacyjne i szatnie) pozostaje identyczny, jak na egzaminie próbnym.
 12. Po egzaminie prosimy o opuszczenie terenu szkoły i nie gromadzenie się.
 13. Dowozy w dniach egzaminu – standardowo, godziny odwozów podamy na miejscu.
 14. W dniach egzaminu nie są wydawane posiłki szkolne.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Egzamin ósmoklasisty została wyłączona

Gdy nauka staje się pasją…

Ostatni rok w naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie był pełen nieoczekiwanych wydarzeń, przyniósł wiele nowych wyzwań w każdym aspekcie szkolnego życia. Ze względu na pandemię koronawirusa nauczyciele i uczniowie przy ogromnym wsparciu Pani Dyrektor Izabeli Hutyry bardzo szybko przystosowali się do nowych metod pracy związanych z nauczaniem zdalnym. Prawie wszystkie zajęcia były prowadzone na żywo, co dawało uczniom ogromne możliwości i pozwalało na jak najlepsze uczestnictwo w lekcjach.

W tym niezwykle trudnym czasie wielu naszych uczniów klas siódmych i ósmych przygotowywało się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp; warto tu nadmienić, że mimo pandemii konkursy przedmiotowe nie zmieniły swojej formy, a ich stopień trudności pozwalał wyłonić najlepszych uczniów szkół podstawowych w województwie.

Laureatem konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty zostaje uczeń, który przeszedł etap szkolny, rejonowy oraz wojewódzki, a na etapie wojewódzkim uzyskał minimum 90 proc. punktów. Zdobycie tytułu laureata uprawnia do najwyższej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu na koniec roku, zwalnia także z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. Laureaci konkursów przedmiotowych mają też pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Finaliści mogą natomiast liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Konkursy kuratoryjne organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących kreatywność i pomysłowość. Przekonaliśmy się, że uczniowie naszej szkoły wykazali się właśnie taką niezwykłą dojrzałością i pracowitością. To oni najlepiej wiedzą, że umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo – wymaga systematycznej pracy, determinacji i co niezwykle istotne – wsparcia i życzliwości nauczycieli. Nie bez znaczenia jest też pomoc rodziców i przyjaciół – ostatecznie jednak przed najważniejszą próbą staje sam uczeń.

Tę próbę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie przeszli wspaniale. Uzyskali dziesięć tytułów laureata i cztery tytuły finalisty:

 • Bartłomiej Wojciechowski– tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Julia Hutyra – tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, Matematyki, Biologii i Chemii
 • Jan Czernia – tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i z Biologii
 • Piotr Patro – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • Fabian Gąsiorek – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii
 • Jan Pietrzak – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii
 • Weronika Małecka – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii

Sukcesy naszych uczniów pokazują, że nauka jest nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą dalsze cele.

 Agnieszka Gocal, nauczyciel języka polskiego SP nr 1 w Sulęcinie

            Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie składa również gorące podziękowania  opiekunom naszych laureatów i finalistów:

 • Agnieszce Gocal
 • Elżbiecie Stein
 • Monice Grzelczyk
 • Marii Howil
 • Bogusławie Chodorskiej
 • Krzysztofowi Kopijowi

za trud i wielki wkład pracy włożony w przygotowanie i rozwój uczniów, poświęcony czas oraz cierpliwość, życzliwość i udzielone wsparcie w dążeniu do wytyczonych, ambitnych celów.

Jesteśmy ogromnie dumni z osiągnięć naszych uczniów. Dziękujemy Wam za podjęcie tak trudnego wyzwania zakończonego wielkim sukcesem.

Rodzicom dziękujemy za dobrą współprace i wspieranie swoich pociech.

Gratulujemy!!!

                                                                     Izabela Hutyra, Dyrektor SP 1 im. JP II w Sulęcinie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Gdy nauka staje się pasją… została wyłączona