Nauczanie od 4 maja

Zgodnie z decyzją Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2021r.:

 • Od dnia 4 maja do szkoły wracają wszystkie klasy EWS
 • Od dnia 17 maja – nauczanie hybrydowe dla klas 4-8.  W pierwszym tygodniu (17-21.05) do szkoły przychodzą klasy 7 i 8, zaś 24 maja i 28 maja w szkole pojawiają się klasy 4-6.
 • W dniach 25-27 maja – Egzamin Ósmoklasisty (w szkole)  – dni wolne od zajęć dla klas 4-7, klasy 1-3 pracują zdalnie.
 • Od 31 maja do szkoły wracają wszyscy uczniowie.

Dowozy zgodnie z planem, obiady szkolne – tylko dla klas uczących się w szkole.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie od 4 maja została wyłączona

Nauczanie hybrydowe EWS: 26-30.04

W związku z wprowadzeniem przez ministra zdrowia nauczania hybrydowego dla klas 1-3 w naszym województwie na okres 26.04-30.04, informujemy że klasy EWS w naszej szkole będą miały zajęcia w układzie szkoła (zaj. stacjonarne) – dom (zaj. zdalne) w systemie:

26-30.04: klasy 1b, 1c, 2a, 2b, 3c – w szkole, klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w domu

W szkole pracujemy wg pełnego planu lekcji, na zdalnym zachowujemy system dotychczasowy (3 godz EWS + religia + angielski).

Jeśli nauczanie hybrydowe zostanie przedłużone (po majówce) – powyższe klasy wymienią się miejscami (dom-szkoła). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez MZ za tydzień.

Obiady i świetlica szkolna będą dostępne wyłącznie dla klas uczących się w szkole.

Przewozy szkolne dla klas uczących się stacjonarnie będą funkcjonowały od 26.04.

Klasy 4-8 nadal uczą się zdalnie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe EWS: 26-30.04 została wyłączona

Narodowy Spis Powszechny

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który jest przeprowadzany od 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września 2021 r.

Pod adresem http://ko-gorzow.edu.pl/narodowy-spis-powszechny-2021 dostępne są podstawowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Link bezpośredni do strony Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Narodowy Spis Powszechny została wyłączona

Nauczanie zdalne 22.03-23.04

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i rozporządzeniem MEiN, w okresie od 22.03 do 23.04 wprowadza się we wszystkich klasach 1-3 (EWS) nauczanie zdalne.

Klasy 1-3 w tym okresie pracują wg skróconego planu zajęć (podobnie jak z listopada 2020). W podanym okresie nie obowiązuje plan lekcji dla klas 1-3 zgłaszający się w dzienniku VULCAN.

W powyższym okresie nie ma dowozów i obiadów szkolnych.

Świetlica szkolna dostępna jest wyłącznie dla dzieci z klas 1-3 rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Wymagany jest wtedy wniosek rodzica do dyrekcji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w w.wym. podmiotach.

Informujemy również, że w związku z wydłużeniem okresu nauczania zdalnego, został przedłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne 22.03-23.04 została wyłączona

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – OKE

 1. Termin: 17-18-19.03.2021r. (śro (j.pol)-czw (mat)-ptk (ang/niem)).
 2. Miejsce – gabinety szkolne, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 3. Czas trwania egzaminu – codziennie od 09:00 – 120’ / 100’ / 90’. Po egzaminie klasy 8 nie wracają na lekcje.
 4. Próba jest obowiązkowa dla uczniów, ale nie podlega ocenie szkolnej.
 5. Wejście do szkoły: dojeżdżający – wejście główne, pozostali – od 8:20: 8A – wejście od szczytu (od ulicy), 8BC – wejście główne. Wymagane maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
 6. Proszę pamiętać o odpowiednim stroju, maseczce, legitymacji szkolnej, czarnym długopisie, linijce na matematykę, zakazie wnoszenia telefonów.
 7. Na próbie nie ma wydłużenia czasu, ale uwzględniamy dysleksję przy sprawdzaniu.
 8. Każda klasa pisze w 2 gabinetach (rozbicie na ok połowę). 8A: 106 i 107, 8B: 202 i 203, 8c: 204 i 205, dyslektycy: 304
 9. Lista gabinetów na poszczególne dni dostępna jest na drzwiach klas
 10. Każda klasa ma przypisane pomieszczenie na szatnię (106-111, 107-110, 202-201, 203-209, 204-207, 205-206, 304-302)
 11. Ogólne zasady sanitarne: osobne wejścia dla klas do budynku szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, sale max 14 osobowe, odstępy między stolikami – ok. 1,5m, płyn do dezynfekcji w sali, komisja w rękawiczkach, maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsc, zachowanie dystansu przed/po egzaminie.
 12. Przywozy poranne – standardowo, odwozy po egzaminie – będzie informacja w szkole.
 13. Planowe zajęcia lekcyjne dla klas 4-7 w tych dniach: wg planu, ale niektóre zajęcia mogą być odwołanne lub jako zastępstwa (proszę sprawdzać Dziennik).
 14. Szczegółowe informacje (godzina zbiórki, wejście do szkoły) – we wtorek.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – OKE została wyłączona

Nauczanie hybrydowe 15-28.03

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:

 • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
 • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

W związku z powyższym informujemy, że klasy EWS w naszej szkole będą miały zajęcia w układzie szkoła (zaj. stacjonarne) – dom (zaj. zdalne) w systemie tygodniowym:

 • 15-19 marca: klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w szkole, klasy 1b,  1c, 2a, 2b, 3c – w domu
 • 22-26 marca: klasy 1b, 1c, 2a, 2b, 3c – w szkole, klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w domu

W przypadku przedłużenia obostrzeń, w dniach 29-31.03 będzie obowiązywał wariant z 15-19 marca. Od 01 kwietnia rozpoczyna się przerwa świąteczna.

Świetlica szkolna dostępna będzie tylko dla klas uczących się stacjonarnie. Nie ma prawnej możliwości korzystania ze świetlicy przez uczniów pracujących zdalnie.

Obiady szkolne – jak wyżej. Uczniowie „zdalni” nie muszą zgłaszać nieobecności na obiadach – zostanie uwzględniona automatycznie. Uczniowie „stacjonarni”, w przypadku nieobecności na obiadach muszą zgłosić telefonicznie nieobecność do intendentki.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe 15-28.03 została wyłączona

Rekrutacja do klas I na rok 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do klas I na najbliższy rok szkolny zostanie przeprowadzona w dniach 08-19 marca 2021r.

Podania o przyjęcie dziecka dostępne są w obu przedszkolach miejskich i na stronie szkoły (menu INFORMACJE I DOKUMENTY).

Wypełniony druk Deklaracji/Podania składamy w sekretariacie szkoły (gab. 102) w terminie 08-19 marca 2021r. w godzinach 730-1500 (w dniach 09.03 (wto) i 17.03 (śro) – w godz. 730 – 1700). Podanie można również wrzucić do skrzynki podawczej na drzwiach szkoły lub przesłać mailem (skan) na adres: sekretariat@sp1sulecin.pl.

O rejonizacji (obwodzie szkolnym) decyduje MIEJSCE ZAMIESZKANIA (a nie zameldowania).

Proszę pamiętać o podpisie OBOJGA rodziców na podaniu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rekrutacja do klas I na rok 2021/22 została wyłączona

Konkurs ZNAJDŹ BARANKA

W bibliotece szkolnej odbył się konkurs rysunkowy dla klas młodszych pt. „Znajdź baranka – herb Sulęcina w przestrzeni publicznej”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom idei herbu, od herbów rycerskich przez państwowe i wreszcie po herby miejskie.

Uczniowie zapoznali się z pięknym herbem Sulęcina przedstawiającym białego baranka z czerwoną chorągiewką na czarnym tle.

Z oddanych prac komisja wyłoniła najciekawsze i najstaranniejsze:

1. Pola Krysiak kl. 3 c,

2.Natalia Gęślowska kl. 2 b,

3. Blanka Konopska kl. 3 a.

Wybrane rysunki zostały umieszczone w szkolnym KALENDARZU przygotowanym przez bibliotekę. Gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Konkurs ZNAJDŹ BARANKA została wyłączona

Obiady szkolne – styczeń 2021

Proszę o opłacenie styczniowych obiadów szkolnych dzieci klas 1-3 do piątku, 22 stycznia. Koszt podstawowy: 10 dni x 4 zł = 40 zł.

Nieopłacenie obiadów w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wyżywienia.

Konto do wpłat na obiady szkolne:
91 1240 3624 1111 0010 7688 8433
tytułem: Obiady szkolne za m-c ….. Imię i nazwisko dziecka
(tel. do intendentki: 95 755 2868)

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Obiady szkolne – styczeń 2021 została wyłączona

Praca szkoły od 18 stycznia

Zgodnie z decyzją rządu, od 18 stycznia szkoła wznawia naukę stacjonarną dla klas I-III. Klasy IV-VIII nadal uczą się w formie zdalnej (CLASSROOM).

Przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci obowiązują dotychczasowe obostrzenia – przekazanie ucznia odbywa się przy drzwiach szkoły od strony parku (tzw. małe drzwi), rodzice nie wchodzą do szkoły.

Obiady szkolne dla klas 1-3 wydawane będą od 18 stycznia. Jeśli ktoś zamierza zrezygnować z obiadów, proszę o zgłoszenie tego NA PIŚMIE intendentce szkolnej (minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem). Druk rezygnacji z obiadów dostępny jest w menu INFORMACJE I DOKUMENTY (jako część druku zapisu na obiady).

Uwaga! Ze względów sanitarnych godziny posiłków mogą wykraczać poza planowe zajęcia (obiady dla uczniów wydawane są do godz. 12:10).

Świetlica szkolna dla klas I-III pracuje od 6:30 do 16:00. Dzieci ze świetlicy można odbierać wyłącznie przez ostatnie 15 minut pełnej godziny (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00). Bezpośredni telefon na świetlicę: 95-777-0821

Uwaga! Liczba miejsc na świetlicy jest ograniczona ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli ktoś ma możliwość zapewnienia opieki dzieciom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na świetlicę (przed i po zajęciach).

W czasie przerw oraz przed i po zajęciach, na terenie wspólnym szkoły – korytarze, WC, boisko, szatnie itp., noszenie osłony twarzy jest obowiązkowe. Rodzice mają obowiązek zapewnienia osłony twarzy dla swoich dzieci. Po wejściu do klasy, w czasie zajęć oraz podczas spożywania posiłków maseczki nie są wymagane.

W menu INFORMACJE i DOKUMENTY znajduje się zaktualizowany Regulamin pracy w okresie pandemii

Równocześnie prosimy rodziców o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów ze szkołą – informacji udzielamy również mailowo (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub telefonicznie (95-755-5444) oraz przez pocztę dziennika VULCAN.

Przypominamy, że I semestr nauki kończy się 22 stycznia – od 25 stycznia zaczynamy zajęcia w ramach II semestru.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Praca szkoły od 18 stycznia została wyłączona