Opłata za obiady szkolne

Przypominamy wszystkim rodzicom dzieci korzystających z obiadów na stołówce szkolnej, że termin wpłat za obiady upływa 15 dnia danego miesiąca.

Ponieważ regulamin korzystania ze stołówki dopuszcza jedynie miesięczny poślizg w opłatach za wyżywienie, informujemy że uczniowie, którzy mają nieuregulowane opłaty za wrzesień, z dniem 02 listopada zostaną skreśleni z listy obiadów.

Uczniowie, którzy nie uregulowali opłaty za październik proszeni są o pilne uregulowanie zaległości – w przeciwnym razie zostaną wykreśleni z obiadów po 15 listopada.

Informujemy również, że wobec osób zalegających z opłatami szkoła ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Opłata za obiady szkolne została wyłączona

NAUCZANIE ZDALNE OD 26.10.

Drodzy Rodzice!

W związku z wprowadzeniem przez rząd zdalnego nauczania w starszych klasach SP od dnia 26 października do 06 listopada (z możliwością przedłużenia), informuję, że w tym okresie:

 • klasy 1-3 pracują stacjonarnie w szkole, zgodnie z planem
 • klasy 4-8 pracują zdalnie, z wykorzystaniem platformy CLASSROOM – lekcje wg planu
 • Indywidualna Ścieżka Kształcenia w klasach 4-8 prowadzona jest zdalnie
 • świetlica dla klas I-III pracuje zgodnie z planem (6:30-16:00). Przypominam, że zgodnie z regulaminem – odbiór dzieci – tylko przez 15 minut przed pełną godziną (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00), przy odbiorze – czekamy przy wejściu I-III i dzwonimy do świetlicy: 95-777-0821 lub informujemy pracownika obsługi przy drzwiach. Opiekun przyprowadza dziecko pod drzwi wyjściowe.
 • obiady w szkole wydawane są tylko dla klas I-III
 • dowozy i odwozy dla klas I-III – wg planu

W dni nauki szkolnej, w godzinach 08:00-16:00 obowiązuje zakaz wychodzenia z domu dzieci do lat 16 bez opieki osoby dorosłej. Zakaz ten nie obowiązuje dzieci kl. I-III samodzielnie udających się do szkoły i wracających ze szkoły do domu.

Przypominam, że udział dziecka w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy i podlega ocenianiu.

Dyrektor SP nr 1 w Sulęcinie

Izabela Hutyra

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania NAUCZANIE ZDALNE OD 26.10. została wyłączona

Szkoła po 12 października

Drodzy Rodzice!

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń, przedłużamy okres izolacji młodzieży – czwartek i piątek będą w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć z puli dyrektora szkoły. W te dni pracuje tylko świetlica klas 1-3 (6:30-15:30). Nie ma obiadów. Przewozy szkolne realizowane są tylko dla SP nr 2.

Wpłaty na ubezpieczenie uczniów przedłużone zostają do poniedziałku, 19 października.

Przypominam o obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej (również w szkole).

Na chwilę obecną, od poniedziałku, 19.10, planujemy wznowienie w szkole pełnego nauczania stacjonarnego.

Ze względu na dużą dynamikę zmian, proszę o bieżące śledzenie informacji na naszej stronie.

Dyrektor szkoły
Izabela Hutyra

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szkoła po 12 października została wyłączona

Ubezpieczenie szkolne 2020/21

W menu UBEZPIECZENIE SZKOLNE znajdują się informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Prosimy o wpłatę wybranej stawki do wychowawcy, w terminie do 5 października 2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Ubezpieczenie szkolne 2020/21 została wyłączona

Obiady szkolne

Obiady (wyłącznie dla osób, które do 15 września złożyły deklarację zapisu oraz dla dożywiania w ramach OPS) uruchamiamy od środy, 16 września.

Osoby, które będą chciały dopisać się na obiady w późniejszym terminie, składają wypełnioną deklarację (INFORMACJE I DOKUMENTY – KARTA ZAPISU DZIECKA NA OBIADY) w sekretariacie. O terminie uruchomienia obiadu uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawcę (minimum kilka dni oczekiwania).

Proszę pamiętać o terminowym opłacaniu obiadów (wyłącznie przelewem), zgłaszaniu telefonicznym nieobecności w danym dniu do 08:00 i o wypisywaniu się z obiadów wyłącznie na piśmie (druk na odwrocie deklaracji).

Telefon do p. Intendentki (kwoty do zapłaty, zgłoszenie nieobecności) – 95 755-2868

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Obiady szkolne została wyłączona

Szafki uczniowskie

Informujemy, że od poniedziałku, 07.09, dostępne są już szafki szkolne (dla uczniów, którzy wykupili dostęp) – piwnica szkolna, s. 012.

Chcesz zamówić szafkę KILKNIJ w link:

Szafka skrytkowo-ubraniowa − Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcinie

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Szafki uczniowskie została wyłączona

Świetlica szkolna-klasy I-III

Organizacja pracy świetlicy dla klas I-III:

 1. Świetlica pracuje od 06:30. Do 6:30 szkoła jest zamknięta.
 2. Dzieci przyprowadzamy do wejścia dla klas I-III (małe, od parku) i przekazujemy opiekunowi przy drzwiach. Rodzic nie wchodzi do szkoły.
 3. Przy wejściu dziecko wykazujące objawy chorobowe może mieć zmierzoną temperaturę.
 4. W godzinach 7:45-8:15 brama wjazdowa jest zamykana. Wejście przez małą bramkę od parku.
 5. Odbiór dzieci – tylko przez 15 minut przed pełną godziną (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00).
 6. Przy odbiorze – czekamy przy wejściu I-III i dzwonimy do świetlicy: 95-777-0821. Opiekun przyprowadza dziecko pod drzwi wyjściowe.
 7. Przy zapisie dziecka proszę pamiętać o konieczności wypełnienia deklaracji zapisu dziecka do świetlicy (dostępna na świetlicy i na stronie szkoły – menu INFORMACJE I DOKUMENTY)
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Świetlica szkolna-klasy I-III została wyłączona

Organizacja roku szkolnego 2020/21

W menu INFORMACJE i DOKUMENTY znajduje się Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii.

Obiady szkolne wydawane będą od 16 września. Zapisy u wychowawców lub w sekretariacie do poniedziałku, 14 września. Karta zgłoszenia na obiady dostępna jest na stronie szkoły (menu INFORMACJE I DOKUMENTY) oraz w sekretariacie.

Świetlica szkolna dla klas I-III pracuje od 6:30 do 16:00. Szczegóły powyżej.

W czasie przerw oraz przed i po zajęciach (na terenie wspólnym szkoły – korytarze, WC, boisko, szatnie itp.) noszenie maseczek/przyłbic jest obowiązkowe dla uczniów i nauczycieli. Po wejściu do gabinetu, w czasie zajęć oraz podczas spożywania posiłków maseczki nie są wymagane.

Na chwilę obecną szkoła prowadzi nauczanie w trybie stacjonarnym, z zachowaniem procedur ustalonych przez MEN, MZ i GIS.

Równocześnie prosimy rodziców o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów ze szkołą – informacji udzielamy również mailowo (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub telefonicznie (95-755-5444).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Organizacja roku szkolnego 2020/21 została wyłączona

Spotkanie dla nowych klas I

Dnia 31.08 (poniedziałek) o godz. 15:30 odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne dla klas I.

Na spotkanie zapraszamy JEDNEGO RODZICA (BEZ DZIECKA) – ze względu na ograniczenia związane z COVID.

Wejście do szkoły – mniejsze (dla klas 1-3), od strony parku. Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu i o zabranie osłony twarzy (maseczka, przyłbica).

Dyrekcja

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Spotkanie dla nowych klas I została wyłączona

WAKACJE :)

Nareszcie wakacje – i wreszcie można odpocząć od komputerów 🙂

Wszystkim życzymy spokojnego i bezpiecznego wypoczynku oraz normalnego powrotu do szkoły we wrześniu.

Świadectwa szkolne można odbierać z sekretariatu do piątku, 03 lipca, w godz. 8:00-14:00. Po tym terminie odbiór będzie możliwy na przełomie sierpnia i września.

Na przełomie lipca i sierpnia zapraszamy absolwentów klas 8 po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty i podpisanie arkuszy ocen. O dokładnym terminie poinformujemy przez VULCANA. Przypominamy, że zaświadczenia E8 trzeba dostarczyć do wybranych szkół do wtorku, 4 sierpnia.

Informacje odnośnie pierwszoklasistów (klasa, wychowawca itp) przekażemy pod koniec sierpnia. Brakujące dokumenty i zdjęcia dostarczamy do sekretariatu na przełomie sierpnia i września.

Przypominamy, że w placówce cały czas obowiązuje reżim sanitarny – przy wejściu do szkoły proszę pamiętać o maseczkach, odkażaniu rąk i zachowaniu bezpiecznych odstępów.

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania WAKACJE :) została wyłączona