WARSZATY DLA RODZICÓW I DZIECI – JAK RADZIĆ SOBIE W KONFLIKTACH W RELACJI

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców i dzieci w związku z pojawiającymi się trudnościami komunikacyjnymi i konfliktami rówieśniczymi, panie pedagog Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie, zorganizowały w dniach 13 listopada oraz 15 listopada 2019 r. warsztaty dla rodziców i uczniów klas czwartych i piątych. Zajęcia poprowadziła mediator, trener umiejętności społecznych, Certyfikowany Master Teacher Anna Maslej.

Celem warsztatów było wpieranie rodziców i dzieci w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach konfliktów rówieśniczych, aby zapobiegać i przeciwdziałać przemocy wśród młodszych uczniów.

Pani trener przekazała rodzicom informacje na temat niezaspokojonych potrzeb dzieci, emocji oraz udzieliła wskazówek do pracy z dziećmi w domach. Głównym narzędziem do pracy, poza uważnością, jest więc asertywna komunikacja zapobiegająca kształtowaniu się postawy autokratycznej lub przyzwalającej. Rodziców zaopatrzono w materiały wspierające ich działania oraz zapewniono stały dostęp do kolejnych, obszernych ćwiczeń i stałego kontaktu z panią trener.

Z kolei dzieci poruszały temat akceptacji i zrozumienia drugiego człowieka, werbalizowania uczuć i potrzeb z szacunkiem do różnic w poglądach koleżanek i kolegów. Dyskutowano o rodzajach przemocy, a przede wszystkim ćwiczono asertywną komunikację, samokontrolę emocji, a nawet zaprezentowano próbę mediacji rówieśniczej w rozwiązaniu konfliktu w klasie. Mimo, że temat był bardzo trudny, uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania, opowiadali o sytuacjach konfliktowych, z którymi spotykają się w dniu codziennym, a także brali aktywny udział w treningu umiejętności.

Zarówno zajęcia z rodzicami, jak i z dziećmi pokazały, jak ważna jest nauka i utrwalanie umiejętności z zakresu kształtowania inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, samokontroli emocji, a przede wszystkim asertywnej komunikacji, pozbawionej agresji bądź uległości.
Jednak, aby treningi przyniosły w przyszłości oczekiwane efekty, ważne są wspólne działania rodziców i dzieci w domach oraz nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów w placówkach oświatowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.