Rekrutacja do klas I na rok 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do klas I na najbliższy rok szkolny zostanie przeprowadzona w dniach 08-19 marca 2021r.

Podania dostępne będą po 02 marca w przedszkolach miejskich i na stronie szkoły (menu INFORMACJE I DOKUMENTY).

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rekrutacja do klas I na rok 2021/22 została wyłączona

Konkurs ZNAJDŹ BARANKA

W bibliotece szkolnej odbył się konkurs rysunkowy dla klas młodszych pt. „Znajdź baranka – herb Sulęcina w przestrzeni publicznej”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom idei herbu, od herbów rycerskich przez państwowe i wreszcie po herby miejskie.

Uczniowie zapoznali się z pięknym herbem Sulęcina przedstawiającym białego baranka z czerwoną chorągiewką na czarnym tle.

Z oddanych prac komisja wyłoniła najciekawsze i najstaranniejsze:

1. Pola Krysiak kl. 3 c,

2.Natalia Gęślowska kl. 2 b,

3. Blanka Konopska kl. 3 a.

Wybrane rysunki zostały umieszczone w szkolnym KALENDARZU przygotowanym przez bibliotekę. Gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Konkurs ZNAJDŹ BARANKA została wyłączona

Obiady szkolne – styczeń 2021

Proszę o opłacenie styczniowych obiadów szkolnych dzieci klas 1-3 do piątku, 22 stycznia. Koszt podstawowy: 10 dni x 4 zł = 40 zł.

Nieopłacenie obiadów w terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wyżywienia.

Konto do wpłat na obiady szkolne:
91 1240 3624 1111 0010 7688 8433
tytułem: Obiady szkolne za m-c ….. Imię i nazwisko dziecka
(tel. do intendentki: 95 755 2868)

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Obiady szkolne – styczeń 2021 została wyłączona

Praca szkoły od 18 stycznia

Zgodnie z decyzją rządu, od 18 stycznia szkoła wznawia naukę stacjonarną dla klas I-III. Klasy IV-VIII nadal uczą się w formie zdalnej (CLASSROOM).

Przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci obowiązują dotychczasowe obostrzenia – przekazanie ucznia odbywa się przy drzwiach szkoły od strony parku (tzw. małe drzwi), rodzice nie wchodzą do szkoły.

Obiady szkolne dla klas 1-3 wydawane będą od 18 stycznia. Jeśli ktoś zamierza zrezygnować z obiadów, proszę o zgłoszenie tego NA PIŚMIE intendentce szkolnej (minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem). Druk rezygnacji z obiadów dostępny jest w menu INFORMACJE I DOKUMENTY (jako część druku zapisu na obiady).

Uwaga! Ze względów sanitarnych godziny posiłków mogą wykraczać poza planowe zajęcia (obiady dla uczniów wydawane są do godz. 12:10).

Świetlica szkolna dla klas I-III pracuje od 6:30 do 16:00. Dzieci ze świetlicy można odbierać wyłącznie przez ostatnie 15 minut pełnej godziny (12:45-13:00, 13:45-14:00, 14:45-15:00, 15:45-16:00). Bezpośredni telefon na świetlicę: 95-777-0821

Uwaga! Liczba miejsc na świetlicy jest ograniczona ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli ktoś ma możliwość zapewnienia opieki dzieciom, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na świetlicę (przed i po zajęciach).

W czasie przerw oraz przed i po zajęciach, na terenie wspólnym szkoły – korytarze, WC, boisko, szatnie itp., noszenie osłony twarzy jest obowiązkowe. Rodzice mają obowiązek zapewnienia osłony twarzy dla swoich dzieci. Po wejściu do klasy, w czasie zajęć oraz podczas spożywania posiłków maseczki nie są wymagane.

W menu INFORMACJE i DOKUMENTY znajduje się zaktualizowany Regulamin pracy w okresie pandemii

Równocześnie prosimy rodziców o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów ze szkołą – informacji udzielamy również mailowo (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub telefonicznie (95-755-5444) oraz przez pocztę dziennika VULCAN.

Przypominamy, że I semestr nauki kończy się 22 stycznia – od 25 stycznia zaczynamy zajęcia w ramach II semestru.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Praca szkoły od 18 stycznia została wyłączona

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – infolinia

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie uruchomiona została infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Pod numerem telefonu 95-755-4485 uzyskać można porady i informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00.

Infolinia będzie aktywna do piątku, 15 stycznia.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – infolinia została wyłączona

Sukces ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

Uczeń klasy ósmej  SP1 w Sulęcinie, Stanisław Gęślowski, został wyróżniony w konkursie „Znaki pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim” organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty – Ewę Rawę.

Konkurs miał na celu pokazanie znaków pamięci o Sybirakach w województwie lubuskim, upamiętnienie ofiar tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego oraz zachęcenie uczniów lubuskich szkół do samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie pracy konkursowej w formie portfolio. W niezwykle dojrzałej i wartościowej pracy Stanisława znalazły się zdjęcia, mapy, artykuły prasowe, dokumenty, rysunki dotyczące znaku pamięci o Sybirakach w Sulęcinie, znajdującym się na sulęcińskim cmentarzu.

Serdecznie gratulujemy Stanisławowi i życzymy Mu dalszych sukcesów.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Sukces ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II została wyłączona

Boże Narodzenie 2020

Rudolf na kwarantannie… Mikołaj zdalnie | CKiSW ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam chwil wypełnionych radością i miłością, pozwalających – nawet w tak małym gronie rodzinnym – na chwilę wytchnienia i normalności oraz dających nadzieję na to, że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą marzeń 🙂

Wiele zdrowia i energii potrzebnych do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2021 Nowego Roku, bez dystansu, maseczek i nauczania zdalnego 🙂

życzy Dyrekcja i pracownicy  SP1 w Sulęcinie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Boże Narodzenie 2020 została wyłączona

Nauczanie zdalne od 30 listopada

W związku z przedłużeniem przez rząd zdalnego nauczania do 22.12.2020r, informujemy, że:

 • zasady zdalnego nauczania nie ulegają zmianie
 • w dniach 21-22 grudnia planowane są dni wolne od zajęć z puli dyrektora szkoły (od 23.12 zaczyna się przerwa świąteczna)
 • po 18.12 w dzienniku VULCAN pojawią się propozycje ocen na I semestr.
 • na stronie szkoły (INFORMACJE I DOKUMENTY) dostępna będzie aktualna informacja o zamknięciu placówki (na potrzeby pracodawców lub ZUS)
 • ferie zimowe planowane są bezpośrednio po Nowym Roku (4-17.01) więc wrócimy do szkoły najprędzej 18 stycznia (zmiany w kalendarzu roku szkolnego)
 • pierwszy semestr kończy się 22 stycznia i do tego dnia można wystawiać oceny za I półrocze.

Równocześnie prosimy o pilne uregulowanie zaległości w opłatach za obiady szkolne (informacja u intendentki, tel. 95-755-2868). Nie uregulowanie zaległości skutkuje wykreśleniem dziecka z wyżywienia i wszczęciem postępowania administracyjnego.

Dyrekcja

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne od 30 listopada została wyłączona

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI została wyłączona

Nauczanie zdalne od 09 listopada

W związku z wprowadzeniem przez rząd nauczania zdalnego dla wszystkich klas szkół podstawowych w okresie 09-29.11.2020r, informuję że:

 • wszystkie klasy SP1 od 9 listopada przechodzą na nauczanie zdalne z domu
 • w nauczaniu będzie wykorzystywana głównie platforma GOOGLE CLASSROOM i GOOGLE MEET
 • dopuszcza się również przekazywanie materiału dla uczniów przez dziennik elektroniczny oraz pocztę mailową
 • klasy 4-8 pracują zgodnie z planem zajęć i w stałych godzinach lekcyjnych
 • plan zajęć i godziny pracy dla klas 1-3 przekażą rodzicom wychowawcy klas
 • od 9 listopada szkoła zapewnia opiekę świetlicową (06:30-15:30) wyłącznie dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 • w okresie pracy zdalnej nie ma obiadów szkolnych ani dowozów
 • ze strony INFORMACJE I DOKUMENTY można pobrać zaświadczenie o zamknięciu szkoły

Przypominam, że aktywny udział w zajęciach jest obowiązkiem uczniów i podlega ocenie.

Proszę również o ograniczenie przez rodziców bezpośredniego kontaktu ze szkołą – preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub przez skrzynkę podawczą na drzwiach szkoły.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne od 09 listopada została wyłączona