Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty

Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży.(…)  Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca …’’  

Tymi słowami patrona naszej szkoły   Ewa Rawa, Lubuski  Kurator Oświaty,  zwróciła się  do nauczycieli podczas uroczystości  Podsumowania  Konkursów Przedmiotowych, które odbyły się w roku szkolnym 2020/2021.

Wręczenie nagród laureatom to wyjątkowy dzień w życiu uczniów, którzy swoim zaangażowaniem oraz systematyczną pracą udowodnili, że warto podejmować wyzwania, a nauka może  stać się pasją.  O wyjątkowym charakterze tego dnia świadczyła także obecność przybyłych gości. Uroczystość uświetnili; Grzegorz Rados, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Iwona Walczak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sulęcin. Na ręce wyróżnionych uczniów złożono listy gratulacyjne z prośbą o przekazanie ich rodzicom, dziękując za wysiłek włożony w rozwój własnych dzieci.

Izabela Hutyra, dyrektor naszej szkoły oraz przygotowujący uczniów nauczyciele

usłyszeli wiele słów podziękowania za pracę z uczniem zdolnym.

Julia Hutyra  oraz Bartłomiej Wojciechowski zostali uhonorowani za zdobycie tytułu Laureata 4 Konkursów Przedmiotowych, Jan Czernia za zdobycie tytułu Laureata 2 Konkursów Przedmiotowych, Piotr Patro, Fabian Gąsiorek, Jan Pietrzak i Weronika Małecka za zdobycie tytułu Finalisty Konkursu Przedmiotowego.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych zwycięzców, życzymy im, aby rozwijali swoje naukowe pasje, żeby zdobywanie wiedzy było dla nich radością i ciągłym odkrywaniem świata.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty została wyłączona

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin odbywa się 25, 26 i 27 maja 2021r. w wyznaczonych gabinetach szkolnych.
 2. Na egzamin nie może przyjść uczeń z objawami chorobowymi COVID ani objęty kwarantanną.
 3. Uczniowie zgłaszają się na egzamin codziennie najpóźniej o godzinie 08:30. Korzystamy z wejścia głównego (od parku lub od boiska) lub wejścia od szczytu (od Telekomunikacji). Nie korzystamy z wejścia EWS.
 4. Egzamin zaczyna się codziennie o 09:00. Uczniowie będą wpuszczani do sal po 08:30, wcześniej mogą korzystać z pomieszczeń szatni.
 5. Egzamin trwa w kolejne dni (j.polski-matematyka-j.obcy) odpowiednio 120-100-90 minut, z przedłużeniem dla uprawnionych uczniów o odpowiednio 60-50-45 minut.
 6. Na egzamin zabieramy aktualną legitymację szkolną, czarny długopis, linijkę (na matematykę). Można zabrać fabrycznie zamkniętą butelkę wody niegazowanej o pojemności PONIŻEJ 1 litra.
 7. Przy wejściu do sali członek Zespołu Nadzorującego sprawdza legitymację ucznia i losuje numer stolika. Dopuszcza się jednokrotne losowanie numeru, tylko pierwszego dnia.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i noszenia maseczek (poza salą egzaminacyjną).
 9. Każda grupa (sala) ma wyznaczone pomieszczenie na szatnię. W czasie trwania egzaminu szatnia jest zamknięta.
 10. Na egzamin nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony można zostawić w ustalonym przez szkołę miejscu i odebrać po egzaminie.
 11. Rozkład pomieszczeń na egzamin (sale egzaminacyjne i szatnie) pozostaje identyczny, jak na egzaminie próbnym.
 12. Po egzaminie prosimy o opuszczenie terenu szkoły i nie gromadzenie się.
 13. Dowozy w dniach egzaminu – standardowo, godziny odwozów podamy na miejscu.
 14. W dniach egzaminu nie są wydawane posiłki szkolne.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Egzamin ósmoklasisty została wyłączona

Gdy nauka staje się pasją…

Ostatni rok w naszej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie był pełen nieoczekiwanych wydarzeń, przyniósł wiele nowych wyzwań w każdym aspekcie szkolnego życia. Ze względu na pandemię koronawirusa nauczyciele i uczniowie przy ogromnym wsparciu Pani Dyrektor Izabeli Hutyry bardzo szybko przystosowali się do nowych metod pracy związanych z nauczaniem zdalnym. Prawie wszystkie zajęcia były prowadzone na żywo, co dawało uczniom ogromne możliwości i pozwalało na jak najlepsze uczestnictwo w lekcjach.

W tym niezwykle trudnym czasie wielu naszych uczniów klas siódmych i ósmych przygotowywało się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp; warto tu nadmienić, że mimo pandemii konkursy przedmiotowe nie zmieniły swojej formy, a ich stopień trudności pozwalał wyłonić najlepszych uczniów szkół podstawowych w województwie.

Laureatem konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty zostaje uczeń, który przeszedł etap szkolny, rejonowy oraz wojewódzki, a na etapie wojewódzkim uzyskał minimum 90 proc. punktów. Zdobycie tytułu laureata uprawnia do najwyższej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu na koniec roku, zwalnia także z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. Laureaci konkursów przedmiotowych mają też pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Finaliści mogą natomiast liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Konkursy kuratoryjne organizowane są z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących kreatywność i pomysłowość. Przekonaliśmy się, że uczniowie naszej szkoły wykazali się właśnie taką niezwykłą dojrzałością i pracowitością. To oni najlepiej wiedzą, że umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo – wymaga systematycznej pracy, determinacji i co niezwykle istotne – wsparcia i życzliwości nauczycieli. Nie bez znaczenia jest też pomoc rodziców i przyjaciół – ostatecznie jednak przed najważniejszą próbą staje sam uczeń.

Tę próbę uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie przeszli wspaniale. Uzyskali dziesięć tytułów laureata i cztery tytuły finalisty:

 • Bartłomiej Wojciechowski– tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Julia Hutyra – tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, Matematyki, Biologii i Chemii
 • Jan Czernia – tytuł laureata  Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i z Biologii
 • Piotr Patro – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
 • Fabian Gąsiorek – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii
 • Jan Pietrzak – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii
 • Weronika Małecka – tytuł finalisty  Konkursu Przedmiotowego z Geografii

Sukcesy naszych uczniów pokazują, że nauka jest nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą dalsze cele.

 Agnieszka Gocal, nauczyciel języka polskiego SP nr 1 w Sulęcinie

            Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie składa również gorące podziękowania  opiekunom naszych laureatów i finalistów:

 • Agnieszce Gocal
 • Elżbiecie Stein
 • Monice Grzelczyk
 • Marii Howil
 • Bogusławie Chodorskiej
 • Krzysztofowi Kopijowi

za trud i wielki wkład pracy włożony w przygotowanie i rozwój uczniów, poświęcony czas oraz cierpliwość, życzliwość i udzielone wsparcie w dążeniu do wytyczonych, ambitnych celów.

Jesteśmy ogromnie dumni z osiągnięć naszych uczniów. Dziękujemy Wam za podjęcie tak trudnego wyzwania zakończonego wielkim sukcesem.

Rodzicom dziękujemy za dobrą współprace i wspieranie swoich pociech.

Gratulujemy!!!

                                                                     Izabela Hutyra, Dyrektor SP 1 im. JP II w Sulęcinie

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Gdy nauka staje się pasją… została wyłączona

Nauczanie od 4 maja

Zgodnie z decyzją Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2021r.:

 • Od dnia 4 maja do szkoły wracają wszystkie klasy EWS
 • Od dnia 17 maja – nauczanie hybrydowe dla klas 4-8.  W pierwszym tygodniu (17-21.05) do szkoły przychodzą klasy 7 i 8, zaś 24 maja i 28 maja w szkole pojawiają się klasy 4-6.
 • W dniach 25-27 maja – Egzamin Ósmoklasisty (w szkole)  – dni wolne od zajęć dla klas 4-7, klasy 1-3 pracują zdalnie.
 • Od 31 maja do szkoły wracają wszyscy uczniowie.

Dowozy zgodnie z planem, obiady szkolne – tylko dla klas uczących się w szkole.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie od 4 maja została wyłączona

Nauczanie hybrydowe EWS: 26-30.04

W związku z wprowadzeniem przez ministra zdrowia nauczania hybrydowego dla klas 1-3 w naszym województwie na okres 26.04-30.04, informujemy że klasy EWS w naszej szkole będą miały zajęcia w układzie szkoła (zaj. stacjonarne) – dom (zaj. zdalne) w systemie:

26-30.04: klasy 1b, 1c, 2a, 2b, 3c – w szkole, klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w domu

W szkole pracujemy wg pełnego planu lekcji, na zdalnym zachowujemy system dotychczasowy (3 godz EWS + religia + angielski).

Jeśli nauczanie hybrydowe zostanie przedłużone (po majówce) – powyższe klasy wymienią się miejscami (dom-szkoła). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez MZ za tydzień.

Obiady i świetlica szkolna będą dostępne wyłącznie dla klas uczących się w szkole.

Przewozy szkolne dla klas uczących się stacjonarnie będą funkcjonowały od 26.04.

Klasy 4-8 nadal uczą się zdalnie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe EWS: 26-30.04 została wyłączona

Narodowy Spis Powszechny

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który jest przeprowadzany od 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września 2021 r.

Pod adresem http://ko-gorzow.edu.pl/narodowy-spis-powszechny-2021 dostępne są podstawowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Link bezpośredni do strony Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Narodowy Spis Powszechny została wyłączona

Nauczanie zdalne 22.03-23.04

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i rozporządzeniem MEiN, w okresie od 22.03 do 23.04 wprowadza się we wszystkich klasach 1-3 (EWS) nauczanie zdalne.

Klasy 1-3 w tym okresie pracują wg skróconego planu zajęć (podobnie jak z listopada 2020). W podanym okresie nie obowiązuje plan lekcji dla klas 1-3 zgłaszający się w dzienniku VULCAN.

W powyższym okresie nie ma dowozów i obiadów szkolnych.

Świetlica szkolna dostępna jest wyłącznie dla dzieci z klas 1-3 rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Wymagany jest wtedy wniosek rodzica do dyrekcji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w w.wym. podmiotach.

Informujemy również, że w związku z wydłużeniem okresu nauczania zdalnego, został przedłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie zdalne 22.03-23.04 została wyłączona

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – OKE

 1. Termin: 17-18-19.03.2021r. (śro (j.pol)-czw (mat)-ptk (ang/niem)).
 2. Miejsce – gabinety szkolne, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 3. Czas trwania egzaminu – codziennie od 09:00 – 120’ / 100’ / 90’. Po egzaminie klasy 8 nie wracają na lekcje.
 4. Próba jest obowiązkowa dla uczniów, ale nie podlega ocenie szkolnej.
 5. Wejście do szkoły: dojeżdżający – wejście główne, pozostali – od 8:20: 8A – wejście od szczytu (od ulicy), 8BC – wejście główne. Wymagane maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.
 6. Proszę pamiętać o odpowiednim stroju, maseczce, legitymacji szkolnej, czarnym długopisie, linijce na matematykę, zakazie wnoszenia telefonów.
 7. Na próbie nie ma wydłużenia czasu, ale uwzględniamy dysleksję przy sprawdzaniu.
 8. Każda klasa pisze w 2 gabinetach (rozbicie na ok połowę). 8A: 106 i 107, 8B: 202 i 203, 8c: 204 i 205, dyslektycy: 304
 9. Lista gabinetów na poszczególne dni dostępna jest na drzwiach klas
 10. Każda klasa ma przypisane pomieszczenie na szatnię (106-111, 107-110, 202-201, 203-209, 204-207, 205-206, 304-302)
 11. Ogólne zasady sanitarne: osobne wejścia dla klas do budynku szkoły, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, sale max 14 osobowe, odstępy między stolikami – ok. 1,5m, płyn do dezynfekcji w sali, komisja w rękawiczkach, maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu miejsc, zachowanie dystansu przed/po egzaminie.
 12. Przywozy poranne – standardowo, odwozy po egzaminie – będzie informacja w szkole.
 13. Planowe zajęcia lekcyjne dla klas 4-7 w tych dniach: wg planu, ale niektóre zajęcia mogą być odwołanne lub jako zastępstwa (proszę sprawdzać Dziennik).
 14. Szczegółowe informacje (godzina zbiórki, wejście do szkoły) – we wtorek.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – OKE została wyłączona

Nauczanie hybrydowe 15-28.03

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:

 • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
 • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

W związku z powyższym informujemy, że klasy EWS w naszej szkole będą miały zajęcia w układzie szkoła (zaj. stacjonarne) – dom (zaj. zdalne) w systemie tygodniowym:

 • 15-19 marca: klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w szkole, klasy 1b,  1c, 2a, 2b, 3c – w domu
 • 22-26 marca: klasy 1b, 1c, 2a, 2b, 3c – w szkole, klasy 1a, 1d, 2c, 3a, 3b – w domu

W przypadku przedłużenia obostrzeń, w dniach 29-31.03 będzie obowiązywał wariant z 15-19 marca. Od 01 kwietnia rozpoczyna się przerwa świąteczna.

Świetlica szkolna dostępna będzie tylko dla klas uczących się stacjonarnie. Nie ma prawnej możliwości korzystania ze świetlicy przez uczniów pracujących zdalnie.

Obiady szkolne – jak wyżej. Uczniowie „zdalni” nie muszą zgłaszać nieobecności na obiadach – zostanie uwzględniona automatycznie. Uczniowie „stacjonarni”, w przypadku nieobecności na obiadach muszą zgłosić telefonicznie nieobecność do intendentki.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Nauczanie hybrydowe 15-28.03 została wyłączona

Rekrutacja do klas I na rok 2021/22

Informujemy, że rekrutacja do klas I na najbliższy rok szkolny zostanie przeprowadzona w dniach 08-19 marca 2021r.

Podania o przyjęcie dziecka dostępne są w obu przedszkolach miejskich i na stronie szkoły (menu INFORMACJE I DOKUMENTY).

Wypełniony druk Deklaracji/Podania składamy w sekretariacie szkoły (gab. 102) w terminie 08-19 marca 2021r. w godzinach 730-1500 (w dniach 09.03 (wto) i 17.03 (śro) – w godz. 730 – 1700). Podanie można również wrzucić do skrzynki podawczej na drzwiach szkoły lub przesłać mailem (skan) na adres: sekretariat@sp1sulecin.pl.

O rejonizacji (obwodzie szkolnym) decyduje MIEJSCE ZAMIESZKANIA (a nie zameldowania).

Proszę pamiętać o podpisie OBOJGA rodziców na podaniu.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Rekrutacja do klas I na rok 2021/22 została wyłączona