Ubezpieczenie szkolne

UBEZPIECZENIE SZKOLNE UCZNIÓW 2023/24

Ubezpieczyciel wybrany przez Radę Rodziców – firma COMPENSA  T.U.  S.A.

Dostępnych jest 5 wariantów ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczeń – POBIERZ

Warianty i zakres ubezpieczenia: poziomy 1-4 (niższe) – POBIERZ

Wariant  5 ubezpieczenia (najwyższy) – POBIERZ

Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne. Wpłaty (w wysokości zależnej od wybranej wersji) u wychowawcy lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 95 8369 0008 7104 8044 2000 0010
tytułem: UBEZPIECZENIE SZKOLNE – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – KLASA

Stawki ubezpieczeń:

  • Składka 49 zł – suma 15.000zł
  • Składka 59 zł – suma 25.000zł
  • Składka 69 zł – suma 35.000zł
  • Składka 99 zł – suma 55.000zł
  • Składka 179 zł – suma 100.000zł

Wpłata wybranej stawki – u wychowawcy lub przelewem na konto Rady Rodziców, do dnia 04 października 2023r.

U wychowawców są dostępne druki:

  • całkowitej rezygnacji z ubezpieczenia dziecka (dziecko nieubezpieczone)
  • informacji o ubezpieczeniu dziecka w innej formie