Nauczanie zdalne 22.03-23.04

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i rozporządzeniem MEiN, w okresie od 22.03 do 23.04 wprowadza się we wszystkich klasach 1-3 (EWS) nauczanie zdalne.

Klasy 1-3 w tym okresie pracują wg skróconego planu zajęć (podobnie jak z listopada 2020). W podanym okresie nie obowiązuje plan lekcji dla klas 1-3 zgłaszający się w dzienniku VULCAN.

W powyższym okresie nie ma dowozów i obiadów szkolnych.

Świetlica szkolna dostępna jest wyłącznie dla dzieci z klas 1-3 rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Wymagany jest wtedy wniosek rodzica do dyrekcji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w w.wym. podmiotach.

Informujemy również, że w związku z wydłużeniem okresu nauczania zdalnego, został przedłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.