ZDALNE NAUCZANIE !!!!

Od 12.03, zgodnie z decyzją MEN, placówki oświatowe w Polsce zawieszają zajęcia edukacyjne.Od 16 marca do 26 czerwca zajęcia prowadzone są zdalnie, a sprawy urzędowe załatwiane będą wyłącznie pocztą mailową (sekretariat@sp1sulecin.pl), przez skrzynkę podawczą (na drzwiach szkoły) lub listownie.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia przypominamy, że jest to czas kwarantanny spędzanej głównie w domu. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Unikajmy miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itp), przestrzegajmy w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

W okresie zawieszenia zajęć uczniowie podlegają kształceniu na odległość. Formę kształcenia określa dyrektor szkoły. Kształcenie obejmuje realizację podstawy programowej, jest obowiązkowe i uwzględnia ocenianie ucznia.

 

Kształcenie na odległość – dla kogo? – ZSP Praszka

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.