ZDALNE NAUCZANIE !!!!

Od 12.03, zgodnie z decyzją MEN, placówki oświatowe w Polsce zawieszają zajęcia edukacyjne.Od 16 marca do 10 kwietnia szkoła nie będzie przyjmować uczniów, a sprawy urzędowe załatwiane będą wyłącznie pocztą mailową (sekretariat@sp1sulecin.pl) lub listownie.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia przypominamy, że jest to czas kwarantanny spędzanej głównie w domu. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Unikajmy miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe itp), przestrzegajmy w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

W okresie zawieszenia zajęć uczniowie podlegają kształceniu na odległość. Formę kształcenia określa dyrektor szkoły. Kształcenie obejmuje realizację podstawy programowej, jest obowiązkowe i uwzględnia ocenianie ucznia.

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br. Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.